نماز به واژه ی پارسی

نماز به واژه ی پارسی با درودی پر از نسیم بهار و آزادی

عزیزان همدل و همراز من.دوستان و همرهان هم میهن.ما در حدود1400سال است که اجازه داده ایم تا گند دهه ی گزشته تازیان و ترکان و بعد ها هم افکار ناپسند آنها که بجا مانده از انسان هایی نا آگاه و نادان بوده برما حکم رانی کنند.یکی از همین افکار ناپسند نیایش به زبان تازیان است.چه کسی گفته که زبان تازیانه بهترین زبان است،مگر کاملترین زبان به معنی بهترین بودن آن است.اینکه زبان تازیان از همه ی زبان ها کاملتر است حرفی جداست ولی بهترین زبان طبق همه ی نتایجی که عقل تمام انسان ها آن را می دهد زبای است که برای مردمانش قابل فهم باشد . ما خود وقتی دارای یکی از بهترین زبان ها هستیم چرا نیایش هایمان را به زبان تازیان بگوییم که کاری بس احمقانه است.

مگر خداوند در قرآن نفرموده که شما مرا به هر زبانی نیایش کنید می فهمم و از سوی دیگر بیشتر کسانی که نماز می گزارند و به ستایش خداوند دست می زندد نمی دانند چه میگویند.آیا دیگر وقت آن نرسیده که به زبانی قابل فهم به راز و نیاز با خداوند خود بپردازیم.

اکنون من ترجمه ی پارسی نماز را تا آنجا که توانستم درست کردم .ولی نمی دانم که احتمالا چه قدر از آن عربی است که می توان پارسی کرد یا چه مقدار آن اشتباه است.لطفا اگر مشکلات مورد نظر را دیدید به من حتما بگویید.

سرواد سپاس: بنام یزدان بخشنده ی مهربان

ستایش برای ایزد است پرودگار جهانیان بخشنده و مهربان است پادشاه روز پایانی است

تنها تورا می پرستیم و تنها از تو کمک میخواهیم ما را براه راست بلدچیایی کنی راه کسانیکه برآنها خوبی ها بخشیدی نه آنها که خشم به آنها فرا گیرشده است و نه گمراهان

سرواد یکتاپرستی: بنام یزدان بخشاینده ی مهربان

بگو اوست خدایی که یگانه است خدای بی نیاز از همه

نزاده وزاییده نشده و او را هیچ همتایی نیست

سر فرود آوردن:

پاک و بی گناه است پرودگارم که بزرگ است و سپاس برای اوست

پیشانی بر زمین گذاشتن: پاک و بی گناه است پروردگارم که بلند مرتبه است و ستایش برای اوست

نیایش دست خواندن: پرودگارا،در این جهان و در روز پایانی مارا به نیکی ها برسان و مارا از گناهگاه دور گردان

گواهی دادن: ستایش فقط سزاوار خداست، گواهی میدهم که هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست و شریکی ندارد و گواهی میدهم که محمد(ص)فرستاده و پیام آوار اوست

نیایش کردن چهارم:

پاک و بی گناه است خدایی که ستایش برای اوست و هیچ خدایی نیست مگر خدای یگانه و خدا بزرگ است.

درود پایانی:

درود برتو ای پیامبر و آمرزش و فراوانی های خدا برتو باد درود بر ما و بر بندگان درستکار خدا

درود بر شما و آمرزش و فراوانی های خدا برشما باد

برگرفته ازتاریخ ایران باستان

/ 1 نظر / 19 بازدید
مهدی

بنام یزدان بخشاینده ی مهربان روزی خواهد رسید که قرآن و حدیث از زبان عربی به زبان کامل پارسی ترجمه خواهد شد و این روز دور نیست برای کسانی که هم اسلام را می خواهند و هم میهنشان را