فکر کن

حاصل عشق مترسک به کلاغ مرگ یک مزرعه است

دستانمان را به هم بدهیم و ازآتش بگذریم آنان که سوختند همه تنها بودند(کوروش)

درد من تنهایی نیست بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت ,بی عرضگی راصبر   

وبا تبسمی برلب این حماقت را حکمت خداوند میدانند(گاندی)

/ 0 نظر / 16 بازدید